תעודות והסמכות

נועם משה, הנדסת בניין, תכנון קונסטרוקציה והיתרי בנייה