מהנדס בטיחות

אתר בנייה הוא אחד ממקומות העבודה המסוכנים ביותר הקיימים היום במשק הישראלי.
פרויקטים של בנייה עולים בין מאות אלפים ועד עשרות מליוני שקלים, וכמה מושקע בבטיחות …. ניחוש אחד!

היכן מתרחשות תאונות העבודה באחוזים הגבוהים ביותר במשק הישראלי?  נכון, בענף הבנייה.

סיכוני הבטיחות רבים, ומשתנים עם בניית המבנה. מבין הסיכונים הרבים ניתן למנות:
חפירות, עבודה בגובה, מנופים, כלי צמ"ה, עבודות חמות, חשמל, עגורן צריח, ועוד רבים אחרים.

האחריות לבטיחות היא של מבצע העבודה ומנהל העבודה המוסמך, אך בדרך כלל לשניהם אין את הזמן והידע להתמודד עם צרכי הבטיחות באתר הבנייה.

החוק מטיל את יישום הבטיחות על מנהל העבודה ודבר זה בניגוד גמור לאינטרס הברור לקדם את הפרויקט וההתעסקות המסיבית עם הקבלנים השונים ,מפקח ומהנדס הפרויקט מונע ממנו לעשות בטיחות.

אנו נספק לך גורם מקצועי בלתי תלוי בתהליך העבודה אשר יפקח מקרוב על תהליכי הבנייה באתר ויוציא דו"ח למנהל /מהנדס הפרויקט מטעם המזמין.

שירותים נוספים:

הכנת תכנית בטיחות וסקר סיכונים, הכנת תכנית ארגון אתר, הדרכת מנהל עבודה ועובדים, הסמכה לעבודה בגובה.

ביצוע תדריך בטיחות והחתמת פועלים על הוראת בטיחות, הגדרת בעלי תפקידים, הדרכה, קביעת נוהלי עבודה, תאום הדרכות בגובה, מינוי אתתים, דוחות בטיחות דוח חודשיים לחברות בנייה ומינוי מנהל עבודה.

סיפקנו בעבר שירותי בטיחות לקבלני בניין המחזיקים רישיון קבלני בבניה (ג1-ג5) ופיקחנו באתרי בנייה רבים ברחבי הארץ.