היתרי בנייה / אדריכלות

התהליך להוצאת היתר לתוספות בניה במבנים קיימים הוא קשה ולפעמים בלתי אפשרי.
על מנת לקבל היתר בניה ולהתגבר על מכשלות הבירוקרטיה ונושאים נוספים כמו התנגדויות שכנים וכו' צריכים להתקיים בדרך כלל שלושה תנאים:

1. עמידה בחוקי התכנון והבניה.

2. צרכים קונסטרוקטיביים אוביקטיביים בכלל ובמבנים מסוכנים בפרט הם המייצרים את הצורך והביקוש לפתרונות הנחוצים שמייצרים את הנחיצות בביצוע עבודות בניה ומזרזים באופן משמעותי קבלת היתרי בניה כרי הוספת מרתפים, ממ"דים, מרפסות וכו'.

היום היתרים מבוקשים באמצעות מערכת מקוונת "הרישוי הזמין".

3. השבחה של נראות מבנים ישנים היא רצון משותף לבעלי הנכס והרשות המקומית.

הצרכים המבניים במקרים רבים הם הפתרון בידי הגורמים המאשרים להיתר להתגמש תוך שיתוף פעולה אל המטרה והענקת זכויות בניה נוספות .

חברת נועם הנדסה מגבה ומעסיקה אדריכלים שמבצעים בחופש כמעט מוחלט את עבודתם בשל צורך. כאשר המטרה היא היתר ואמצעי חיזוק המבנה ושיפור של עמידותו ברעידת אדמה,הדף וכו'.