משה נועם הנדסה

משה נועם - מנכ"ל ומהנדס ראשי

מתכנן קונסטרוקציה מוסמך/רשום במדור תכנון, סיווג מבנים רגילים מ.ר 45377.
מנהל עבודה רשום וממונה בטיחות עב' בנייה הנדסיות סיווג בלתי מוגבל מ.ר 41115.
קבלן רשום לעבודות בנייה הנדסיות סיווג ג-1 מ.ר 31871

אבשלום סדן נועם הנדסה

אבשלום סדן - מהנדס

מתכנן קונסטרוקציה מוסמך/רשום במדור תכנון,
סיווג: מבנים מורכבים. מ.ר 30606

נועם הנדסה בע"מ, הינה יחידה תכנונית משוכללת להיתרי בניה ותכנון קונסטרוקציה, רישוי מקוון מהיר תכניות אדריכלות ומיפוי: מרפסות, קומות, ממדים, מרתפים, חניונים תת קרקעיים, פיצול בתים, הצללות, מחסנים, חיזוק מבנים תכנון קונסטרוקציה וחישובים סטטיים הנדסיים למבנים פשוטים ומורכבים.

פתרונות הנדסיים וליווי ביצוע מומחים למבנים מסוכנים.

תכנון ורישוי מהיר מרתפים וביסוס מתחת למבנים קיימים.

בדק וחישוב קונסטרוקציות, אישורים חישובים סטטיים הנדסיים עומסי רוח תרנים סככות הצללות, קביעת עומסים, שינויים מבניים, דו"ח הנדסי לבית משפט בורר , היתר להוספת מרפסות וממדים, תכנית הג"א ממ"ד, חיזוק מבנים מסוכנים מינוי מוניציפלי, הכשרה ורישוי מהיר חללים תת קרקעיים, בטיחות בעבודות בניה ובניה הנדסית היתר להוספת מרפסות וממדים, תכנית הג"א ממ"ד.

לתעודות והסמכות