משה נועם הנדסה

משה נועם - מנכ"ל ומהנדס ראשי

מתכנן קונסטרוקציה מוסמך/רשום במדור תכנון, סיווג מבנים רגילים מ.ר 45377.
מנהל עבודה רשום וממונה בטיחות עב' בנייה הנדסיות סיווג בלתי מוגבל מ.ר 41115.
קבלן רשום לעבודות בנייה הנדסיות סיווג ג-1 מ.ר 31871

אבשלום סדן נועם הנדסה

אבשלום סדן - מהנדס

מתכנן קונסטרוקציה מוסמך/רשום במדור תכנון,
סיווג: מבנים מורכבים. מ.ר 30606