מה זה היתר בנייה

היתר בנייה או אישור בנייה הוא אישור לעשות שינוי בנכס בהתאם לזכויות הבנייה בנכס. הפנייה לרשות התכנון והבנייה נעשית באמצעות תכנית המאושרת על ידי אדריכל.

שלבים בהוצאת היתר בנייה

היתר בנייה הוא אישור המוגבל בזמן ובדיוק לפעולות המבוקשות.

מדובר בתהליך מסודר ומומלץ שמבוצע במשך חצי שנה על ידי אנשי מקצוע בתחום האדריכלות, חוקי התכנון והבנייה.

שלב ראשון:

עריכה מקוונת והגשה של תיק מידע תכנוני הכולל הפקדת מפת מדידה, מסמכי בעלות, הגדרת מהות ההיתר ותכנית עקרונית.

מיום סיום ההפקדה ואישור מנהל התכנון על תקינות הבקשה למידע, 30 ימים אשר בסיומם מתקבל תיק המידע והוא מהווה אור ירוק מהרשות המקומית להתחלת תכנון להיתר.

שלב שני:

הכנת תכנית היתר (גרמושקה) על ידי האדריכל.

שלב שלישי:

מגיש הבקשה אדריכל/מהנדס/הנדסאי (בניין או אדריכלות) אחראי על הזנת הגרמושקה ברישוי המקוון במנהל התכנון והפקדתה פיזית ברשות המקומית (תיק וורוד).

שלב רביעי:

הבקשה להיתר – תכלול קבלת אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות מתיק המידע שהתקבל.

  •  בדיקת תנאי סף וקליטת הבקשה.

  • לאחר שנבדקה הבקשה והיא מאושרת מבחינה תכנונית על ידי הוועדה ברשות המקומית, בקשה ללא הקלות – עד 45 ימי עבודה. בקשה עם הקלות – עד 90 ימי עבודה.

  • בדיקת עמידות התכנון המוצע לדרישות בטיחות השימוש במבנה על ידי מגיש הבקשה.

  • הגשה הג"א והצגת תשתיות מיגון קיימות לצורך פטור

שלב חמישי:

הצהרת מהנדס/ הנדסאי בניין קונסטרוקטור על היותו מתכנן שלד הבניין.

שלב שישי:

הגשה של החישובים הסטטיים והצהרות

תכניות קונסטרוקציה

שלב שביעי:

תשלום אגרות בנייה היטלים והשבחות.

תוקף הבקשה הינו שנתיים בכל אחד מהשלבים עד קבלת ההיתר. תוקף ההיתר לאחר שהתקבל הינו לשלוש שנים.

שלב שמיני:

מהלך הביצוע בקשה לאישור תחילת העבודות ולמנות קבלן. יבוצע פיקוח על ידי הוועדה המקומית, אחראי ביצוע שלד ופיקוח עליון על ידי הקונסטרוקטור.

שלב תשיעי:

מימוש היתר הבנייה נכנס לתוקף וניתן להתחיל בתכנית הבנייה על פי ההיתר.

משך הזמן לקבלת היתר בנייה הינו לפחות 6 חודשים

מה זה היתר מקוצר?

היתר תהליך מקוצר הוא בקשה המוגשת לקבלת היתר בנייה בבקשה להליך זריז יותר. הוא נמשך עד 45 יום במקום עד 90 יום. הבקשה מוגשת לוועדה מקומית לתכנון ובנייה ועבור פעולות ספציפיות, לדוגמה: הקמת גדר או קיר.

מה היא עבודה הפטורה מהיתר?

לפי תקנות התכנון והבנייה עבודה יש להגיש בקשה מקוונת לפטור שתיבחן על ידי מנהל התכנון ומשם דרך הרשות המקומית במידה והבקשה מתקבלת ניתן היתר בדרך של פטור מהיתר. לדוגמה: פרגולה, גדר עד גובה 1.5 מטר, עבודות החלפת גג.

לקביעת פגישת ייעוץ
שלחו לנו הודעה

אפשר לשתף בלחיצת כפתור קטנה… 

מאמרים נוספים באותו עניין: