מנכ"ל ומהנדס ראשי: משה נועם

מתכנן קונסטרוקציה מוסמך/ רשום במדור תכנון, סיווג מבנים רגילים מ.ר 45377. מנהל עבודה רשום וממונה בטיחות עבודות בנייה הנדסיות סיווג בלתי מוגבל מ.ר 41115. קבלן רשום לעבודות בנייה הנדסיות סיווג ג-1 מ.ר 31871.

מהנדס: אבשלום סדן
מתכנן קונסטרוקציה מוסמך/רשום במדור תכנון, סיווג: מבנים מורכבים. מ.ר 30606
אדריכל: יהודה יוסקוביץ

מידע לגולש לפני הוצאת היתרי בנייה

רוצה לבנות, ולא יודע מה לעשות?

איך מקבלים היתר בנייה

מבין לקוחותינו: